Vad har åkaren för tekniskt behov?

 • Medvetenhet om interaktionen mellan skida och snö.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

 • Ökad medvetenhet.

Var?

 • Grön, pist.
 • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

 • Låt deltagarna hasa på sidled utför backen med neutral belastning med avseende på framåt–bakåt.
 • Låt dem sedan flytta belastningen framåt. Vad händer då?
  • Åker framändan utför backen snabbare än bakändan, det vill säga roterar åkaren så att hen så småningom åker framåt?
  • Eller blir det tvärtom?
 • Låt deltagarna diskutera med varandra vad som händer och varför.
 • Tips: Koppla tillbaka till övningarna med plog och en skidspets på den andra samt att snurra runt på plana skidor.
 • Alternativt tar man denna övning före snurra runt på plana skidor och använder den som bevis på hur det fungerar. Du kan även köra plogövningen efter denna som bevis.