Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om mekanik

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Grön, pist.
  • Blå, pist. 

Hur ska behovet uppnås?

  • Glida rakt utför i olika typ av lutning.
  • Hur påverkas hastigheten beroende på lutning?
  • Resonera om hur gravitationen ger upphov till olika hastighet beroende på lutning.