Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Belasta vertikalt.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • För att kunna reglera belastningen vertikalt. 

Var?

  • Grön–svart preparerad terräng.

Hur ska behovet uppnås?

  • Försök hoppa högt, genom att före avhoppet böja i fot-, knä- och höftled samt och just i avhoppet snabbt sträcka ut i samtliga leder.
  • Landa mjukt genom att åter böja i fot-, knä- och höftled när skidan möter snön.
  • Börja i lätt terräng och åkning rakt utför.
  • Försvåra genom att byta terräng och/eller hoppa i avslut av sväng.