Utbildningsmaterialet är indelat i ett antal delar:

 • Introduktion
  Här introduceras innehållet i materialet och innehållet sätts i sitt sammanhang. Vidare berörs mål och syfte med materialet, tips på hur materialet kan användas samt litegrann om avgränsningar.
 • Lärande
  Här berörs synen på lärande och en modell för att skapa förståelse och ökad medvetenhet om alpin skidteknik. Det presenteras också kommunikativa tillvägagångssätt samt didaktiska och psykologiska områden som angränsar till detta.
 • Alpin skidteknik
  Här ingår övergripande tekniska mål för svensk alpin skidåkning, en teknikmodell samt alla ingående delar som alpin skidteknik bygger på idag. Slutligen presenteras en helhet med olika resultat.
 • Metoder
  Utifrån utvecklingsbehovet finns här ett urval av exempel på metoder som kan utföras i en undervisningssituation för att öka förståelse och medvetenhet för en själv eller en annan skidåkare. 
 • Litteraturförteckning
  Här finns både använda källor och fördjupning. 
 • Om oss
  Få hjälp med att komma i kontakt med respektive utbildningsorganisation inom Svenska skidrådet.

   

Det går att läsa det här materialet i valfri ordning men tanken är att du ska läsa i den ordning som står ovan bortsett från Metoder och Litteraturförteckningen eftersom delarna bygger på varandra. Det gäller även avsnitten i varje del, där texterna är skrivna så att du förutsätts ha läst från menyns översta avsnitt till det nedersta. Om du inte läser i den ordningen och stöter på begrepp du inte förstår är de sannolikt förklarade i ett tidigare avsnitt.

Detta material är till för alla skidåkare som vill utveckla sin innehållskompetens. Vare sig du är en kursledare på skidlärarutbildning, skidlärare, rekreationsåkare, tävlingsåkare eller allmän skidfantast kommer du att kunna nyttja innehållet i detta material för att utveckla din alpina skidkompetens. Det är samtidigt rekommenderat att komplettera med annan litteratur som kan gå mer på djupet inom något ämnesområde eller helt enkelt tar upp ämnesområden som det här materialet inte gör.

För att på ett så omfattande sätt som möjligt öka sin kunskap och förståelse om innehållet rekommenderas det att praktik varvas med teori. Det innebär att det går att läsa ett avsnitt för att sedan testa på det i praktiken och vice versa, beroende på vem som ska lära sig och karaktären på innehållet. Materialet uppmanar till ett sådant tillvägagångssätt, då många avsnitt avslutas med en reflekterande fråga som uppmanar till praktiska moment.

Detta förklaras och exemplifieras tydligare under Lärande som går igenom erfarenhetsbaserat lärande. Den delen lägger grunden för hur den alpina skidtekniken kan implementeras i praktiken, och det är att rekommendera att du skapa dig en förståelse om erfarenhetsbaserat lärande innan du övergår till delarna om den alpina skidtekniken.