Med paraspråket menar vi de delarna av talet som inte är språkliga utan HUR något sägs. Det kan handla om tonfall, röststyrka, betoning, pausering och ordval.  Är vi arga höjer vi rösten, medan vi sänker rösten om vi är ledsna. Beroende på hur du använder dig av ditt paraspråk, kan du få en mening att antingen bli till en fråga – eller ett påstående.

”Det borde vara EN elev till i den här gruppen?” – undrade skidläraren, då han inte visste om sista barnet på sin lista skulle komma till skidskolan eller inte.
”Det borde vara en elev TILL i den här gruppen!”  – sade skidläraren som tyckte att det var ojämnt fördelat i antalet mellan grupperna!

Ovan är ett exempel på hur betoningen av ett ord/mening kan göra olika skillnader av samma mening.  

Genom att variera ditt paraspråk, kan du få fram olika effekter i ditt sätt att kommunicera och förmedla information. Var dock med på att paraspråket endast är en del av kommunikationen, och om du endast förlitar dig på den – kan det lätt uppstå missförstånd. Exempel på detta är när vi är ironiska eller sarkastiska. Detta tas emot på olika sätt beroende på vilka erfarenheter, personliga preferenser och sinnesstämmningar mottagaren har, och återkopplingen kan därför bli en helt annan än vad du tänkt dig!

Det kan var nyttigt att förstå hur omgivningen uppfattar ditt paraspråk. Detta eftersom att man ofta har ett personligt utgångsläge när det gäller detta språk, vilket då påverkar hur du använder det i andra sammanhang. Det är genom att reflektera över sitt eget paraspråk och kommunikation, som du kan göra förändringar som ger mer tydliga effekter!

Reflektion: 

  • Hur använder du dig av paraspråket?
  • Vad är dit personliga utgångsläge i paraspråket? Glad? Seriös? Lugn? Intensiv?

Ordval

Ord betyder olika saker för olika människor där vi läger in tolkningar i alla ord baserat på våra erfarenheter, referensramar och attityder. Det som verkar vara ett alldagligt ord för mig kan vara ett starkt ord för en annan. Ord är laddade med känslor, attityder och värderingar och samma ord kan därför verka antingen lockande eller frånstötande, beroende på vem som tolkar det. Det är viktigt att göra sig förstådd och förstå de ord som skickas fram och tillbaka under ett undervisningstillfälle.

Ord kan även vara kulturellt betingade. I en kultur där det läses mycket böcker och där de flesta har någon form av akademisk utbildning florerar en typ av ord. I en annan kultur där de flesta har ett yrke som ställer höga krav på praktiskt kunnande och arbete med händerna används annorlunda ord än i den förstnämnda kulturen. Med det så kan det vara värdefullt att du försöker spegla dina elever, genom att tala samma ”språk”. Då är det större chans att de förstår dig i stället för att försöka få de att förstå ditt språk och dina ordval!