Som skidlärare vistas du i en miljö som är väldigt väderberoende och som påverkar både dig och de du leder. En dag kan vi ha strålande sol och vindstilla, för att i nästa ha ett fjäll täckt av dimma, snöstorm och vindbyar på över 10 sekundmeter. En viktig aspekt att ha koll på är kylan, som har en stor påverkan på oss som skidlärare, men även våra elever som kan ge olika signaler beroende på hur kalla eller varma de är. 

Det är inte bara lufttemperaturen som är avgörande för hur snabbt åkarna blir ned kylda, utan även vindstyrka, luftfuktighet och grad av fysisk aktivitet. Tänk på att barn har svårt att säga till i tid när de fryser. Nedan följer lite information om viktiga delar på kroppen du som skidlärare har koll på:

Hjässan
Om huvudet blir nedkylt försämras blodcirkulationen i andra delar av kroppen, vilket kan leda till den indirekta effekten att åkarna fryser om fingrar och tår. Viktigt här att se till så att du har tillräckligt med skydd för huvudet för att kunna hålla det varmt, utan att hjälmen hamnar fel och inte skyddar huvudet.

Ansiktet
Åkarna ska undvika att tvätta (och raka) ansiktet på morgonen, eftersom kroppens egna fetter utgör ett mycket effektivt naturligt försvar mot kylan. Att använda framför allt vattenbaserade salvor kan å andra sidan förvärra situationen. Kylskada i ansiktet uppkommer utan smärta, varför den är svår att upptäcka för den som drabbas. Första tecknet är en vit fläck på kind, näsa eller örsnibb. Var uppmärksam på sådana tecken hos dina åkare.

Händerna
Handskar är förbrukningsvaror, eftersom fodret med tiden trycks ihop och gradvis förlorar sin isoleringsförmåga.

Fötterna
Det är viktigt att både pjäxorna och sockorna är helt torra. Samt att fötterna är rena och torra.

Kroppen
Åkarna klär sig bäst enligt lager-på-lager-principen, med många lager av värmande och fukttransporterande plagg som kan tas av och på allt efter temperatur och aktivitet. Varje lager har sin uppgift där det innersta lagret håller kroppen torr, mellanlagret håller kroppen varm, yttersta lagret skyddar mot vind och väta.

Förfrysningsskador
Uppmana dina åkare att avbryta träningen när de börjar frysa och be dem gå in och värma sig i till exempel en liftstuga. Detta är bättre än att de riskerar livslånga problem med förfrysningsskador. Symptomen på förfrysningsskador är vita hudfläckar samt en stickande känsla på det förfrusna partiet. I backen kan den som drabbats av vita fläckar, i reaktion försöka värma upp sådana fläckar med handen, men där ska åkaren aldrig massera eller gnugga på det förfrusna partiet då de bara gör saken värre.