Vad har åkaren för tekniskt behov?

 • Medvetenhet om interaktionen mellan skida och snö.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

 • Ökad medvetenhet.

Var?

 • På snö.

Hur ska behovet uppnås?

 • Börja med att balansera en stav liggande på fingret.
 • Fråga vad som krävs för att staven ska rotera, det vill säga tippa åt ett håll.
  • Det behövs mer kraft på en sida.
 • Överför sedan detta till en skida. Vad behövs för att skidan ska rotera i horisontalplanet?
  • Det behövs mer kraft på framändan än på bakändan av skidan (förutsatt att vi vill att framändan på skidan ska rotera in).
 • Varför uppstår denna skillnad i kraft på framända och bakända av skidan?
  • Denna kraft får vi från att framändan på skidan har en annan styrvinkel, och dessutom är framändan längre än bakändan på skidan vilket också bidrar.