Inom alpin skidåkning pratas det om olika typer av svängar. Detta är baserat på hur skidornas spår ser ut, alltså hur skidorna interagerar med underlaget. Det finns en mängd olika former av svängar som just nu inte tas upp i detta material men som i framtiden kan komma att bli uppdaterade här.

Då rörelse är ständigt förändrande kan det upplevas statiskt när det beskrivs i text. Här försöker vi att hantera denna dynamiska situation genom att dels beskriva hur vinklar och positioner kan se ut i frysta, statiska situationer, dels beskriva vad som förändras mellan två av dessa situationer. Teknikmodellen är till hjälp att fånga upp det som påverkar hur resultatet kommer se ut, men nämner inget konkret resultat.

I detta avsnitt görs ett försök till att redogöra för hur skidteknikens ingående delar samverkar för att uppnå ett antal svängar. Svängarna är beskrivna utifrån ett jämnt preparerat snöförhållande i pistade backar där åkning sker i fallinjen. Radien på svängen diskuteras kontinuerligt. För varje sådan beskrivning startar beskrivningen med att en åkare är mitt i en sväng i fallinjen, och beskrivningen fortsätter tills åkaren befinner sig i samma punkt i nästkommande sväng. Först beskrivs vad som händer med interaktionerna och sedan beskrivs hur kroppens rörelser påverkar interaktionerna. 

Svängbeskrivningarna är