Utrustningen kan i likhet med anatomiska rörelseplan (beskrivs i Funktionell anatomi) ses i tre dimensioner och ha rörelseriktningar längs eller runt dessa axlar. Här förklarar vi interaktioner mellan skida och snö med utgångspunkt från de tre rörelseplanen:

    • Sagittalplan – skidans rörelse mellan framåt och bakåt (från främre delen till bakre delen på skidan) samt skidans rörelse upp och ned, alltså dess genomböjning.
    • Frontalplan – skidans rörelse mellan sida och sida (från ena kanten till andra kanten)
    • Horisontalplan – skidans rörelse runt sin rörelseaxel sett utifrån (roterande rörelse av en planställd skida). Planet kan även kallas för transversalplan.

Dessa rörelseplan från skidans perspektiv verkar sällan enskilt utan kombineras när en sväng ska åstadkommas. I figuren illustreras rörelseplan med åkare och utrustning. Från höger: sagittalplanet, frontalplanet och horisontalplanet.

Utrustningens och åkarens rörelseplan.