Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om underlaget.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet.

Var?

  • Blå, pist.

Hur ska behovet uppnås?

  • För att träna hörsel och känselsinnet mer isolerat och göra dem starkare tar vi bort ett sinne, synen. Åkaren får en känsla för underlaget som kroppen behöver anpassa sig till. När åkaren inte ser vad som kommer kan kroppen göra förändringar den vanligtvis inte skulle göra, bra för att bryta ett rörelsemönster. Även bra som en samarbetsövning.
  • Åkaren blundar medan någon annan instruerar när och var hen ska svänga.
  • Börja i flack terräng och utmana sedan mer beroende på person och syfte.