För att få en överblick över att kunna forma en god läroprocess hos våra elever använder vi inom didaktiken oss utav fyra frågeställningar:

  • För Vem ska det läras ut?

  • Vad ska läras ut?

  • Varför ska det läras ut?

  • Hur ska det läras ut?

Vem, vad, varför och hur är de ord vi skidlärare använder oss av i vår analys av inlärningssituationen och som vi använder oss av för att anpassa vår didaktik i den specifika inlärningssituationen.

De fyra grundfrågorna har även i sin tur följdfrågor som vi tar till hjälp i undervisningen.

Exempel på följdfrågor:

  • När ska eleven lära sig?

  • Med Vem ska eleven lära sig?

  • Var ska eleven lära sig?

  • Genom Vad ska eleven lära sig?

  • För Vad ska eleven lära sig?

I arbetet med att analysera dessa frågor bildar vi oss en uppfattning om innehållet som undervisningen bör ha, metoden för att nå målet för eleven och vilket syftet med övningen är. Baserat på dessa tre bildar vi sedan undervisningen med ett centralt fokus på eleven och dess behov som utgångspunkt i lärandet.

Sammanfattningsvis är didaktiken det vi gör när vi formar undervisningen efter elevens behov och mål. Detta betyder att våra metoder, vårt innehåll och vårt tillvägagångssätt är individanpassat efter det syfte vi har för lektionen som skapats av analysen i VEM-frågan.

När vi sedan arbetar med vår skidtekniska analys tar vi didaktikens fyra ord till hjälp och skapar oss en överblick av vad som är en god läroprocess för eleven och tillsammans med våra totalt samlade kunskaper kring eleven, innehållet och syftet skapar vi en så god lärande miljö som möjligt.

Allt detta känns kanske som mycket att hålla koll på under en lektion men det är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att intressera dig för din elev, dess mål och dess lärande. Gör du det har du en god grund för att göra ett bra arbete och skapa goda förutsättningar för din elev eller dina elever att utvecklas. Ditt intresse skapar ett förtroende och en trygghet, vilket är en förutsättning för att din elev uppfattar och förstår det du förmedlar i undervisningen.

När du arbetar med en skidlektion bör du utgå ifrån de didaktiska ledorden:

VEM – Vem har du framför dig? Vilka fysiska och psykiska förutsättningar har din gäst? Är det en privatlektion eller en grupplektion? Vem har bokat in din gäst, är det gästen själv, är detta en present eller åker du med någon som är där mot sin vilja?

VAD – Vad är det som händer? Vart är vi? Vad önskar gästen? Vad önskar du som ledare? Vad utgår du ifrån då du påbörjar ditt engagemang för din elev? Vad kan påverka det du ser framför dig när gästen åker skidor eller snowboard? Väder, vind, snö, dagsform, engagemang osv osv…

VARFÖR – Varför händer det? Varför vill du börja jobba med en specifik del med din gästs skidåkning? Varför kommer detta tas emot väl? Varför och hur skulle det du tänker presentera kunna tas emot på fel sätt? Varför gör du det du gör som snösportledare?

HUR – Hur vill du presentera din strategi för din gäst att komma vidare i sin åkning? Hur skall detta gå till? Hur kommer detta tas emot av gästen? Hur kan din strategi skapa mervärde för gästens upplevelse av sin skidåkning eller snowboardåkning?

I förlängningen kommer detta HUR troligtvis vara en viktig del i hur din gäst upplever sin vistelse i fjällen.