Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Reglering av plattformsvinkeln för att kontrollera sladd – skär.

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Kunna reglera svängradie.

Var?

  • Börja i grön terräng, fortsätt sedan till brantare (pistad).

Hur ska behovet uppnås?

  • Åk på skrå åt ett håll med så pass stor plattformsvinkel så att du hasar i sidled. Peka sedan knäna upp mot backen, känn efter vad som händer. Testa åt andra hållet.
  • Åk på skrå åt ett håll. När du har pekat knäna uppåt, peka sedan neråt när du fortfarande åker åt samma håll, fundera över vad som händer kopplat till plattformsvinkeln och kantningsvinkeln. Testa sedan åt andra hållet.
  • Åk på skrå åt ett håll. Prova det ovannämnda i olika hastigheter, både när det gäller fart och hastighet på själva pekrörelsen.