I det här avsnittet får du en inblick i hur du kan gå tillväga vid inlärning av alpin skidteknik för att uppnå Svenska Skidrådets övergripande målsättning för ledare och åkare inom alpin skidåkning. När du ska hjälpa någon annan att utvecklas är det viktigt att du förstår en del om hur vi lär oss saker samt vad du kan göra för att hjälpa någon annans lärande.

Näst avsnitt: Synen på lärande