Nästan samtliga av kroppens leder används vid skidåkning där några har en större påverkan och involvering än andra. Vid skidåkning är det framför allt fot-, knä- och höftleder samt lederna i ryggraden som är involverade. Det är viktigt att vi känner till vilka rörelsemöjligheter lederna har för att förstå hur vi kan använda dem och kunna analysera en skidåkares rörelsemönster. Beroende på en leds utformning kan dess rörelse ske på olika sätt och i olika riktningar, och vissa leder har fler rörelsemöjligheter än andra.

Det finns en rad benämningar på ledrörelser:

  • Böjning (flexion)– att böja en led.
  • Sträckning (extension) – att sträcka en led.
  • Abduktion – en rörelse ut från kroppen.
  • Adduktion – en rörelse in mot kroppen.
  • Sidoböjning (lateralflexion) – böjning av ryggen åt sidan.
  • Inåtrotation – en rotation av kroppsdel inåt.
  • Utåtrotation – en rotation av kroppsdel utåt.