Vad har åkaren för tekniskt behov?

  • Medvetenhet om interaktionen mellan skida och snö

Varför vill åkaren uppnå detta tekniska behov?

  • Ökad medvetenhet

Var?

  • På snö 

Hur ska behovet uppnås?

  • Titta på hur olika snöförhållanden påverkar plattformen skidan vilar mot.
  • Resonera om hur is, snö och lössnö ger oss olika förutsättningar och hur vi som skidåkare kan uppleva detta.