Reflektion är en viktig pusselbit i ledarskapets utveckling men även en viktig del i att utvecklas som skidlärare genom att testa nya angreppssätt, nya övningar och nya sätt att bedriva din undervisning.

Forsen och Stranden

Forsen och stranden är en bild som kan hjälpa dig förstå ett sätt att tänka. Vi människor befinner oss i en “fors” av händelser, situationer och möten, som vi sällan hinner reflektera över, och fortsätter därför som vi alltid gjort. Om tar oss tid att titta på vad och hur vi gör (observation) och funderar över varför det som sker, sker (reflektion), kan vi sedan handla på ett annat sätt om vi ser att det behövs, då har vi klivit upp ur forsen till stranden.

 • Forsen
  Beskriver det du gör och det du befinner dig i mer eller mindre dagligen; sover, arbetar, handlar, lagar mat, stressar till och från träningen och så vidare. Den kan även beskriva situationen som ledare/skidlärare, där du gör som du brukar göra, utan att fundera på det. Om du befinner dig i forsen för länge, finns risk att du bara följer med utan att veta vad som finns bakom nästa sväng eller krön. 
 • Observation
  Här kliver du upp på stranden, sätter dig ner och tittar. Du observerar vad som hänt eller vad som händer i forsen och du låter det ta tid. Din observation ska vara så tydlig och saklig som möjligt utan att värdera det du gjort. När observationen är klar går du vidare till…
 • Reflektion
  Du funderar över din observation och värderar den utifrån dig själv och de erfarenheter du har. Några viktiga frågor i reflektionen är: Vilka mönster ser jag? Vilka värderingar har jag? Vilka känslor har jag utifrån vad jag ser? Resultatet av reflektionen blir… 
 • Aktion/Handling:
  Här kommer konsekvensen av din observation och reflektion. Utifrån observationen och reflektionen kan jag ställa mig frågan: Kan jag handla på ett annat sätt? 

I ett skidskoleperspektiv kan det se ut så här:

Forsen – dagliga händelser

En vanlig situation som kan uppstå när du är ledare är att ett barn ramlar i liften, jag som ledare funderar på om jag ska åka upp eller ner. Jag bestämmer mig för att åka upp och ropar till barnet när jag passerar med liften att barnet ska åka ner. När jag kommer ner är barnet inte där. Jag letar efter barnet, skidskoletiden går, övriga i gruppen väntar däruppe- Det visar sig att barnet fått hjälp upp i liften. 

Reflektera – Hade jag kunnat göra annorlunda? 

Agera/handla – prövar ett annat sätt

Nästa gång ser jag till att barnen får hjälp av andra, jag behöver inte kunna allt själv. 

Utvärdera dina insatser

Har dina åkare verkligen lärt sig något av dagens åkning? Vad har de för bestående intryck? 

Ställ dig följande frågor: 

 • Vad svarar de på frågan: “vad gjorde ni under passet”?

 • Kommer åkarna att på egen hand kunna tillämpa sig vad de lärt sig?

 • Kommer de att kunna reda ut svårigheter på egen hand?

 • Har du gett dem tid att upptäcka vad de nya färdigheterna kan användas till?

 • Hur värderar de ditt sätt att leda och instruera?