Förutom att du och dina elever kan tala i ord om hur en situation upplevs, förmedlar ni även icke-verbala signaler genom era kroppsspråk. En stirrande eller vikande blick, ihopsjunkna axlar, att rita med staven i snön eller att ha svårt att stå stilla – är vanliga exempel på kroppsspråk som du kan möta i skidbacken. Däremot är det viktigt att ha med sig att olika kroppsspråk kan ha olika innebörd i olika situationer.

I ett samspel mellan människor, uppfattar vi människor signaler i kroppsspråket både medvetet och omedvetet. En elev som ler och nickar kan du uppfatta som positiv och tro att han delar din uppfattning, medan i andra fall kan en elev med samma kroppsspråk förmedla något helt annat (exempelvis: ”kan du bara bli klar, så vi kan åka ner någon gång?”)

Det är vanligt att anta att vi inte kommunicerar när vi inte gör något annat än att bara stå stilla, men så är inte fallet. Vår kropp fungerar som en sändare av information hela tiden. Så vad vi än gör, var vi än är och vilka vi än är tillsammans med kommer vår kropp att utstråla någonting och förmedla signaler som tolkas av omgivningen, och som tolkas på olika sätt beroende på vem eller vilka mottagarna är. Eftersom vi inte kan stänga av denna informationskanal, är det viktigt att förstå hur den fungerar. Om vi är medvetna om de signaler vi förmedlar i vårt kroppsspråk, kan vi också variera typen av sänd information utifrån vem som ska ta emot informationen. Vi kanske vill variera vårt kroppsspråk beroende på om vi talar med barn, en förälder eller en chef.

Kroppsspråket innefattar: 

  • Ögonrörelser
  • Hand/armrörelser
  • Huvudrörelser
  • Ansiktsuttryck
  • Sittställningar
  • Gångsätt
  • Kroppshållning
  • Avstånd till omgivningen

Som skidlärare är det bra att känna till några grundläggande faktorer om kroppsspråket för att kunna förstå vad ens egen kropp sänder för signaler, dels för att kunna läsa av elevernas signaler och för att kunna förändra sitt kroppsspråk utifrån mottagaren. I en skidskolegrupp på tio personer som träffas några få timmar under en vecka hinner man i regel inte lära känna deltagarna så väl att alla kan förstå exakt vad du menar, så det är av stor vikt att du jobbar med att förstärka dina budskap genom ditt kroppsspråk – samt att bekräfta att ditt budskap gått fram på det ändamålsenliga sättet.