När du förstår hur underlaget och utrustningen fungerar, hur de interagerar med varandra och hur kroppens rörelseförmåga påverkar skidåkning är det dags att se till helheten. Så här går vi igenom svängens delar, vi fördjupar oss i de skidtekniska målen och ser hur åkningen påverkas av olika underlag.

Vid utförsåkning förändras situationen hela tiden. Genom åket kan till exempel backens lutning och snöförhållanden förändras. Genom en sväng förändras hela tiden hur yttre krafter verkar på åkaren vilket gör att åkarens rörelser och interaktionen mellan utrustning och underlag också förändras för att nå det önskade resultatet.

I början av detta avsnitt beskrivs hur en generell sväng är uppbyggd för att sedan ge en fördjupad bild av de övergripande tekniska målen. Efter det finns en del som ytterligare diskuterar påverkan mellan skidteknikens ingående delar för att uppnå olika resultat, något som dittills gjorts i begränsad utsträckning inom respektive delar.

Här finns även ett avsnitt som diskuterar åkning i olika underlag och vad som kan vara fördelaktigt och mindre fördelaktigt att utföra. Självklart kommer alla resultat inte att tas upp eftersom det är omöjligt att beskriva varje enskild situation för varje enskild individ. Slutligen beskriver vi ett antal svängtyper utifrån interaktionen mellan utrustningen och underlaget och hur vår funktionella anatomi skapar den.

Innehållet i detta avsnitt är sammanfattningsvis uppdelat enligt följande: